Roklubbens venner VRK

Formål

 • at vedligeholde og styrke forbindelsen mellem foreningen og roklubbens medlemmer.
 • at fremme virksomhed og initiativer til gavn for Vordingborg Ro- og Kajakklub.
 • at hjælpe og støtte roklubben økonomisk, i den udstrækning det er muligt.
 • at hjælpe og støtte ro- og kajakklubben ved arrangementer.

Hvordan

 • ved at arrangere – Aftenmøder med aktuelle emner.
 • ved at arrangere – Julehygge-banko.
 • at hjælpe og støtte roklubben ved arrangementer og aktiviteter.

Hvorfor

 • for at samle midler til gavn og glæde til roklubben.

Krav

 • Der er ingen betingelser for af blive optaget i VRV.
 • Kontigentet er på 100 kr. om året.

Ønsker

 • Det er VRV’s ønske at kunne udvide venneskaren så vidt som muligt.
 • Vi ønsker især flere unge medlemmer.
 • Vi er en alt for lille flok, men hvis vi blev flere kunne vi gøre mere for roklubbens virke.

Udlån af klubbens service

Efter aftale med roklubbens bestyrelse står Vordingborg Roklubs Venner for udlån af borde, stole, service, glas og bestik til roklubbens medlemmer. Man kan kun låne udstyr, hvis der ikke er brug for det til andre arrangementer i klubhuset.

Priser

Mindstepris svarende til udstyr til 6 personer: kr. 60,00 Tillæg pr. person herefter: kr. 10,00 Det vil sige, mindsteprisen er 60,00 kr., og man kan normalt kun låne til max 48 personer.

Lånebetingelser

 • Først til mølle princip.
 • Man skal selv hente og bringe det lånte på hensynsfuld og forsvarlig måde.
 • Man skal skrive en liste over det man har lånt.
 • Alt lånt udstyr udleveres i mangelfri og pænt rengjort stand og sættes på plads.
 • Eventuelle mangler skal oplyses, og listen skal afleveres sammen med returnering af det lånte.
 • Beskadigede varer tages ikke retur, men skal erstattes til dagspris.
 • Betaling med mobil pay, mærket med “lån af inventar”. Eller betales kontant til VRV´s kasserer, Ann Løvskjold.

Henvendelse skal ske i god tid før lånedato, til VRV’s bestyrelses medlemmer:

Ole Hansen 2565 8610 ole.lundby@hotmail.dk

eller

Asger Løvskjold 4085 1210 asger@loevskjold.dk