Vinterroning

Ansøgning om vinterroningstilladelse 2017

 

For at kunne søge vinterroningstilladelse til kajak skal man leve op til følgende krav fra DKF:

 • kan svømme mindst 600 m
 • i tilfælde af kæntring kan bjærge sig selv i land

 

Endvidere skal man være frigjort til minimum kajakret 3, have roet mindst 100 km i kajak i sommersæsonen 2017, samt acceptere betingelserne i aftalen på denne side.

 

Der er muligt at søge vinterroningstilladelse til roning i robåd, men der gælder nogle andre bestemmelser. Skriv tydeligt i bemærkningsfeltet, hvis du søger tilladelse til at ro i robåd i vinteren 2017-2018.

 
 
 
 
 

Listen over godkendte roere der kan ro om vinteren

Aftale om vinterroning i kajak

Vordingborg Ro- og Kajakklub og medlemmer på listen herunder

har indgået aftale om tilladelse til vinterroning i perioden stander strygning 2017 til standerhejsning 2018.

 

Vinterroning tillades såfremt følgende betingelser overholdes:

 1. Tilladelsen gælder brug af klubbens klasse 1 kajakker (grønne).
 2. Ønskes der tilladelse til at ro andet end klasse 1 kajakker skal det anføres i ansøgningen.
 3. Det er under ingen omstændigheder tilladt at medtage roere, som ikke selv er i besiddelse af tilladelse til vinterroning.
 4. Afstanden til grundt vand (1 meter) må ikke overstige 50 m..
 5. Roning må kun finde sted i tiden fra solopgang til solnedgang.
 6. Roeren skal altid være iført godkendt rednings- eller svømmevest og i øvrigt efterleve DKF’s sikkerhedsregler.
 7. Hvis roeren er iført heldragt (tørdragt eller våddragt) må der ros efter klubbens og DKF’s almindelige regler, dog kun i tidsrummet fra solopgang til solnedgang.

 

Ansøgeren er desuden bekendt med:

 • At tilladelse til vinterroning først er gældende når ansøgeres navn findes på listen herunder, dette bevidner at både formand og mindst en kajakansvarlig har godkendt denne
 • At enhver kajakroer, som ikke efterlever den indgåede aftale, kan af bestyrelsen fratages såvel tilladelse til vinterroning, som tidligere erhvervet kajakret.
 • At tilladelse til vinterroning til enhver tid kan trækkes tilbage af bestyrelsen.
 • At det bør tilstræbes ikke at ro alene, men dette er dog tilladt.
 • At du altid bør have en funktionsdygtig mobiltelefon med på turen.

 

Endelig at ansøger er bekendt med at roning i vintersæsonen udelukkende sker på

roerens eget ansvar, og at Vordingborg Ro- og Kajakklub ikke kan stilles til ansvar ud over hvad der er krævet i DKF’s sikkerhedsbestemmelser.

 

Bent Hummelmose - Formand

Bodil Hagensen - Kajakansvarlig