Visioner

Visioner og Handleplaner

lørdag d. 8. juni 2013

Vi vil fokusere på udvikling af ungdomsafdelingen:

mere kaproning

voksne støttepersoner til ungdomsafdelingen

mere intensiv kontakt til ungdomsroernes forældre

nedsættelse af ungdomsråd og kontakt til bestyrelsen

udarbejde politik vedrørende uddannelse af ungdomsledere/trænere

udarbejde målsætnings- og handleplan for ungdomsroerne

udarbejde sæsonplan (aktivitetsniveau) for ungdomsafdelingen, herunder

skabe mulighed for selvtræning uden at slække på sikkerhedsbestemmelser

ungdomstræf med andre klubber, herunder prøve andre ro- aktiviteter

sommerskoler i unions/forbundsregi

klar og detaljeret plan for vinteraktiviteter som ergometerroning, styrketræning, svømning, redningsøvelser

trænings muligheder minimum 2 gange ugentligt – også i vinterhalvåret

sætte yderligere fokus på redningsøvelser – i svømmehal som udendørs – og i det hele taget sikkerhedsbestemmelser

sociale arrangementer så som filmaftener, weekends arrangementer, fællesspisning og andet efter forslag fra ungdomsroerne

 

Vi vil være klubben der kan tilgodese den travle generation:

tilbyde kurser løbende

tilbyde redningsøvelser

tilbyde fleksible træningstider ved ”åbent” klubhus

tilbyde aktiviteter for medledlemmernes børn

 

Vi vil fastholde og videreudvikle et grundfæstet seniormiljø:

regelmæssig men alligevel fleksibel morgenroning

arbejde på at etablere faste morgenhold i roning

deltagelse i konkurrencer, breddearrangementer og events

deltagelse i ergometertræning, ergometerarrangementer

sociale ture/ en-dags ture/ oplevelsesture

overnatningsture/ udenlandsture

seniorer som mentorer og støtter i klubben – for juniorer og nye medlemmer

uddelegering af opgaver på frivillig basis

 

Vi vil fokusere på fælles arrangenenter på tværs af generationer med forskellige temaer:

socialt og kammeratligt samvær

fællesspisning og fest-arrangementer

fleksibel anvendelse af klubbens faciliteter

socialeture med hygge og spisning

overnatningsture

orienteringsture – for eksempel GPS

kaproningsdeltagelse med støttepersoner

overværelse af kaproningsarrangementer DM og regionale mesteskaber – evt. med kendt tidligere roer som guide

 

Vi vil arbejde tæt sammen med Roklubbens Venner:

regelmæssig dialog (møder) om fælles mål

uddelegering af opgaver

 

Vi vil udvikle mere håndfaste planer for skole-klasse besøg:

direkte kontakt til de interesserede idrætslærere med orientering til ledelsen på skolerne

længere forløb - planlagt. Det kunne være et forløb over for eksempel 3 gange for de elever der er oprigtigt interesserede

lærere skal evaluere efterfølgende – ganske kort for at kvalificere forløbene

opfølgning med oplysning om muligheder for at komme videre i klubben eventuelt med invitation til åbent hus, redningsøvelser, ergometerroning mv.

 

Vi vil sikre synlighed i lokale/regionale medier om vores klub og vore aktiviteter

fast kontakt til Sydsjællands Tidende

kontakt til TV –Øst

kontakt til Sjællandske

udarbejdelse af flyers til uddeling til skoleklasser

indbydelse til ÅBENT HUS med planlagte ro-aktiviteter

invitation af medier – direkte kontakt - til motionstrim

invitation af medier – direkte kontakt - til Vordingborgmesterskaberne

invitation af medier – direkte kontakt - til snak med morgenroerne om deres oplevelser med den daglige aktivitet

 

Vi vil være mere offensive og udadvendte som forening i Vordingborg Kommune

præge debatten i Vordingborg Idrætsråd

samarbejde med andre ro- og kajakklubber i kommunen og i regionen

påvirke fritids- og kulturudvalget i Vordingborg Kommune

påvirke og præge udviklingen for vandaktiviteter i lokalområdet

være synlige i lokalsamfundet

Version 16. december 2012