Værdigrundlag

Værdigrundlag

torsdag d. 20. december 2012

Vordingborg ro- og kajakklub

 

Værdigrundlag – Vordingborg ro- og kajakklub

 

Vores motto

Sammen ror vi længere

 

Vores vision

Vi vil være en roklub, hvor unge og ældre trives sammen i et åbent fællesskab

 

Vores mission:

At skabe gode, sjove og motiverende rammer for udøvelse af aktiviteter fra unge til ældre – i Vordingborg og omegn.

 

Vores værdier:

Vi vil optræde og anerkendes som en klub,

hvor frivillighed, medansvar og fællesskab er i højsædet

hvor vi skaber glæde og begejstring ved leg, læring og udvikling på og i vand

hvor vi står ved vore mål og meninger – er åbne og ærlige, gør hvad vi siger og siger hvad vi gør

hvor vi værner om fundamentet, der er en forudsætning for vort fællesskab, samvær og aktiviteter: Klubhus og materiel

hvor rummelighed og fleksibilitet i forhold til vore medlemmer – er væsentlige nøgleord

 

Vi vil måle vores vision på, om:

vi løbende udvikler os, så vi kan se udviklingstendenser i antallet af medlemmer, kvinder som mænd, piger som drenge

vi er i stand til at fastholde vore medlemmer og tiltrække nye

vi kan deltage i og/ eller udvikle konkurrencer og aktiviteter, der afspejler vore medlemmers ønsker og interesser

vi har en god og stabil økonomi, som sikrer frihed/råderum til at gennemføre vore planer med konsekvens