Udlån af klubbens service

VRK Vennerne

 

31. Maj 2017

 

Efter aftale med roklubbens bestyrelse vil Vordingborg Roklubs Venner i fremtiden stå for udlån af borde, stole, service, glas og bestik til roklubbens medlemmer.

 

Man kan kun låne udstyr, hvis der ikke er brug for det til andre arrangementer i klubhuset.

 

Priser:

 

Mindstepris svarende til udstyr til 8 personer: kr. 80,00

 

Tillæg pr. person herefter: kr. 10,00

 

Det vil sige, mindsteprisen er 80,00 kr., og man kan normalt kun låne til max 48 personer.

 

 

Lånebetingelser:

 

- Først til mølle princip.

- Man skal selv hente og bringe det lånte på hensynsfuld og forsvarlig måde.

- Man skal skrive en liste over det man har lånt.

- Alt lånt udstyr udleveres i mangelfri og pænt rengjort stand og sættes på plads.

- Eventuelle mangler skal oplyses, og listen skal afleveres sammen med returnering af det lånte.

- Beskadigede varer tages ikke retur, men skal erstattes til dagspris.

- Betaling med navn, adresse og telefon nr., lægges i en kuvert mærket med ”VRV udlån af udstyr” og lægges i roklubbens postkasse, eller afleveres til VRV’s kasserer. (Bodil Hagensen)

 

Henvendelse skal ske i god til før lånedato, til VRV’s bestyrelses medlemmer:

 

 

Ole Hansen 2565 8610 ole.lundby@hotmail.dk

 

Asger Løvskjold 4085 1210 asger@loevskjold.dk

 

Vordingborg roklubs Venner

 

Ole Hansen