Roklubbens Venner - VRV

VRK Vennerne

onsdag d. 8. oktober 2014

Formål

 

at vedligeholde og styrke forbindelsen mellem foreningen og roklubbens medlemmer.

at fremme virksomhed og initiativer til gavn for Vordingborg Roklub.

at hjælpe og støtte roklubben økonomisk, i den udstrækning det er muligt.

at hjælpe og støtte roklubben ved arrangementer.

Hvordan

 

ved at arrangere - Aftenmøder med aktuelle emner.

ved at arrangere - Julehygge-banko.

at hjælpe og støtte roklubben ved arrangementer og aktiviteter.

Hvorfor

 

for at samle midler til gavn og glæde til roklubben.

Krav

 

Der er ingen betingelser for af blive optaget i VRV.

Kontigentet er på 75,- kr. om året.

Ønsker

 

Det er VRV\'s ønske at kunne udvide venneskaren så vidt som muligt.

Vi ønsker især flere unge medlemmer.

Vi er en alt for lille flok, men hvis vi blev flere kunne vi gøre mere for roklubbens virke.

Aktiviteter

 

 

Vennerne

Vordingborg Ro- og Kajakklub - Nordhavnsvej 56 - 4760 Vordingborg - klub telefon 21353209 - klik her for kontakter