Udlån af både

Udlån af både

lørdag d. 8. juni 2013

DFfR langtursbåde

 

Vordingborg - 2 års-inrigger af træ

Dyrefod - 2 års-inrigger af glasfiber

Skal der bruges flere pladser end DFfR har, så kan klubbens både udlåneds mod en merpris på 50 kr. pr sæde pr. påbegyndt dag. afregnes med klubben direkte (gælder kun i forbindelse med DFfR udlejning).

Disse priser gælder ligeledes kajakker.

Anmodning om lån af DFfRs langtursbåde sker via roning.dk

Klik på link

http://www.roning.dk/ROaktiviteter/Lej%20en%20udstationeret%20baad/Book%20en%20udstationeret%20baad.aspx

 

Turbeskrivelse

 

Fra Jungshoved til Vordingborg:

Når man kommer fra Faxe Ladeplads eller Præstø, skal man være opmærksom på de mange store sten ved Jungshoved Skov.

Længere fremme når man til Jungshoved Slotsbanke og Kirke, hvor der i en idyllisk vig findes en lille bådehavn.

Videre sydpå passeres de små fiskerhavne i Sandvig og Kindvig, og en afstikker til øen Nyord er absolut roturen værd, inden der sættes kurs mod Kalvehave, hvor der er en ret stor lystbådehavn og gode muligheder for proviantering. På den videre færd mod Vordingborg passeres nu Mønbroen, og her skal man i givet fald være på vagt over for strømmen.

Følger man nu Sjællands kyst, kommer man ret snart til den lave træbro over Langø (på øen er landgang forbudt). Ved Petersværft er der ret gode forhold for et hvil på det sidste stræk mod Vordingborg under Farøbroen.

Fra Karrebæksminde og Svinø kommer man til Knudshoved Odde og kan korte turen væsentligt af ved at bære båden over \'Draget\', der er et meget smalt og stenet sted på den lange odde.

 

Turen herfra mod Vordingborg er rig på afveksling i naturen, men kysten er stenet, og landgang kan ikke tilrådes. I øvrigt kan denne strækning være noget barsk, hvis vejret byder på nogen vind. Man passerer Ore Fyr og er nu i nærheden af Masnedsundsbroen, hvor man også skal passe lidt på strøm og sø, indtil man er kommet igennem havnen.

Fortsæt den østlige kurs til gården \'Marienlyst\' er i sigte og drej så båden ind over Trellegrunden, men pas på sten ved Oringepynten. Når denne er passeret er der frit farvand ind i Vordingborg Nordhavn, hvor roklubben ligger helt yderst før lystbådehavnen.

Fra Lollands nordkyst eller Guldborgsund til Vordingborg: Kommer man fra Lollands Nordkyst eller nede fra Guldborgsund, bør man ved Suderø ud for den nordvestlige del af Falster være opmærksom på det meget lave vand og en mængde store sten - gå godt uden om øen. Forbi Vålse Vesterskov og over Vålse Vig når man til en lille ø, Dyrefod, hvor landgang er forbudt. Også her er der en del sten, men er man hele tiden opmærksom på vanddybden, skulle der ikke være megen risiko. Fortsæt forbi Orehoved Havn mod Storstrømsbroen og ro over langs med denne på den læ side af pillerne. Afstanden er 3,2 km på dette sted. Fra sydspidsen af Masnedø styres nu mod gården \'Marienlyst\' på Sjællandskysten, og kursen holdes til man har passeret Trellegrunden og kan se ind til Vordingborg Roklub.

 

Fra Falsters østkyst eller Sydmøn til Vordingborg:

Hvis holdet kommer fra Falsters østkyst eller fra det sydlige Møn og ror gennem Grønsund mod vest, er der to muligheder for at komme til Vordingborg. Man kan fortsætte vestpå til Stubbekøbing og videre mod Farøbroen, så man kommer igennem Sortsø Gab, hvor der er meget dybt og også kan være en del strøm. Herfra skal man gå lige vest om Farø og fortsætte langs broen til man har kontakt med Sjællandskysten. Vær opmærksom på, at der nu ikke mere kan ros mellem Farø og Bogø.

 

Vil man hurtigere fra Grønsund og til det sjællandske, følger man Mønkysten forbi Hårbølle Stenværk og Hårbølle Havn og kommer derefter til Bogødæmningen, som midtpå har en gennemsejling. Her ror man igennem og følger alt efter vindretningen - Bogøs eller Møns kyst så langt, at man kommer i nærheden af Langø og Tærø, hvorfra turen så kan fortsætte til Vordingborg.

Farvandsregler

 

Møn: Fanefjord (sydvestlige Møn), Landgang er forbudt i perioden d. 1.4 ? 15.7 på Malurtholm ved mundingen af Fanefjord.

I Stegebugt er færdsel på Tyreholm forbudt hele året og den sydlige af Nyord i perioden d. 15.3 ? 15.7.

På sandbankerne nord for Ulvshale er der adgangsforbud i perioden d. 15.3 ? 15.7 Færdsel på ægholm er forbudt hele året.

Turforslag

Weekendtur, Møn rundt.

 

Hilsen Ann Løvskjold